Gebr. Bakker Metaal Recycling - Verwerkers van alle soorten metaal

Historie van Gebroeders Bakker Metaal Recycling

De eerste generatie Bakker, Auke Bakker, begon in 1966 in Doetinchem begon met het slopen van auto's, stadsbussen en in- en verkoop van oud ijzer. De start van Bakker Metaal Recycling was een feit. Al snel bleek dat Auke Bakker over de juiste kennis van zaken beschikte om van het bedrijf en solide organisatie met regionale bekendheid te maken. 

In de jaren zeventig manifesteerde de zoon van Auke Bakker zich in het bedrijf. Willem Bakker was van kinds af aan aanwezig op het bedrijf om vader van de nodige hand-en spandiensten te voorzien. Naast Auke bleek ook zoon Fedde Bakker interesse te hebben voor het vak. Willem en Fedde groeiden in hun toekomstige rol als bedrijfsopvolgers. Uiteindelijk werd in 1981 werd de bedrijfsopvolging een feit.

Willem en Fedde Bakker breide in ijl tempo Bakker Metaal Recycling uit. Naast de sloop van auto's, stadbussen en oud ijzer handel werd de in- en verkoop in andere metalen gestart. In deze jaren werd er geïnvesteerd in de uitbreiding van Bakker Metaal Recycling. De zonen van Willem Bakker werden bij het bedrijf betrokken en al snel bleek dat de volgende generatie over de juiste interesse alsmede de capaciteiten beschikte voor uitvoering van het vak. Willem droeg in deze tijd zijn vakmanschap over aan zijn zoons.

In 1996 waren het de zoons van Willem Bakker die het roer overnamen en voor dezelfde uitdaging tekenden als hun vader. Met de bedrijfsopvolging door Auke Bakker en Johan Bakker ontstond tevens de noodzaak om uit te kijken naar een andere locatie. Het bedrijfsterrein in Doetinchem was inmiddels te klein en tevens werd de klandizie vanuit de regio Arnhem steeds groter.
Logischerwijs werd een locatie in Arnhem gekozen om de uitgebreide bedrijfsactiviteiten te faciliteren. Naast de verhuizing werd statutaire de naam aangepast in Gebroeders Bakker Metaal Recycling. Momenteel zijn er 12 personeelsleden werkzaam. 
 
Sinds het ontstaan van Bakker Metaal Recycling kent het bedrijf een rijke historie. Door de jaren heen kent het bedrijf een jaarlijkse groei en is het van lokale bedrijvigheid uitgegroeid tot een relevante landelijke organisatie.  

Terug naar vorige pagina >>